Zoals ik in voorgaande nieuwsbrieven al met u heb gedeeld zijn we als Recon Pro druk bezig met het organiseren van het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau, alles om alle leerlingen maximaal voor te bereiden op deelname aan de maatschappij.
Een belangrijke stap die we, samen met de andere scholen voor VSO-Pro, aan het nemen zijn is het binnen de Recon aanbieden van de mogelijkheid om het MBO-1 diploma te halen. De leerlingen van het leerjaar 4, in de 4m groep, zijn in september gestart met de voorbereidingen op deze mogelijkheid.
Samen met meneer van Hoek, mevrouw Loeve, mevrouw Van Duivenbode en mevrouw Klootwijk zijn de leerlingen dit jaar gestart met het ontdekken welke eisen er gesteld worden aan het portfolio om in het volgende schooljaar (2024-2025) deel te mogen gaan nemen aan het examen MBO-1. Een ontdekkingstocht waar ook mevrouw Van der Meer en mevrouw Loef bij betrokken zijn geraakt.

 

Deze leerlingen hebben op donderdag 25 januari ook een bezoek gebracht aan het MBO aan de Frankendael. De leerlingen krijgen daar te horen hoe het op een MBO allemaal gaat. Grote verwondering bij de leerlingen dat wat zij op dit moment allemaal binnen de Recon doen overeenkwam met hoe het op een MBO gaat & misschien zeiden ze leren we op de Recon nog wel meer!
Een mooi compliment voor het Pro-team!!!

 

Naast het maximale aanbod voor deze diplomeringsroute is het uiteraard ook belangrijk dat wij oog houden voor leerlingen die een MBO-1 diploma niet als doel hebben of voor wie het behalen van een MBO-1 diploma om welke reden dan ook niet passend is binnen het ontwikkelingspad. Deze leerlingen krijgen ook het beste onderwijs aangepast aan de behoefte en het tempo.