Binnen de afdeling Pro zijn we dit schooljaar gestart met het werken met vakdocenten. 

Tot dit schooljaar gaf de mentor alle theorievakken aan de klas, dit jaar krijgen de leerlingen voor de theorievakken een specialist. We hopen dat de leerlingen hierdoor nog beter les krijgen met een doorgaande lijn tussen de leerjaren. We zijn erg benieuwd naar hoe de leerlingen deze overstap ervaren en hebben daarvoor een leerling enquête ontwikkeld.  

De afgelopen week is deze enquête eerst bij de praktijkvakken besproken en vervolgens in elke les afgenomen. 

De resultaten worden uiteraard eerst met de docenten besproken en het algemene beeld zal vervolgens ook op onze website worden gepubliceerd. In het maandbulletin van januari 2024 komen we hier dan ook nog even op terug.