Passend onderwijs
en ontwikkelambitie

FAQ items aan het laden...

Sector speciaal onderwijs

De wijze waarop het speciaal (voortgezet) onderwijs van Stichting Boor bezig is stappen te zetten naar het best denkbare openbaar (speciaal) onderwijs in het kader van passend onderwijs is beschreven in het Sectorplan.
De wet Passend Onderwijs heeft invloed op hoe we ons onderwijs inrichten, onze organisatie en op onze werkwijze.

Indien u vragen heeft kunt u deze mailen naar passendonderwijs@stichtingboor.nl onder vermelding van uw naam en de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Het ( voortgezet) speciaal onderwijs binnen BOOR kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit ouders en personeelsleden van de verschillende SO en VSO scholen. De GMR vertegenwoordigt acht scholen en bespreekt de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.

De GMR heeft instemmings- of adviesrecht met betrekking tot het beleid van BOOR en kan ondersteuning bieden aan de medezeggenschapsraden van de individuele scholen.