Onze zorg maakt
goed onderwijs mogelijk

over-recon-openluchtschool

Ontstaan Recon openluchtschool

Recon openluchtschool is voortgekomen uit een fusie van de Reconvalescentenschool, opgericht in 1955 en de 1e Openluchtschool Rotterdam, opgericht in 1929. Beide scholen verzorgden onderwijs aan langdurig zieke kinderen in Rotterdam, de eerstgenoemde in het zuiden en de tweede in het noorden van de stad. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn zij samen gegaan onder de naam Recon openluchtschool, openbare school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs voor langdurig zieke kinderen. De school is een regionale school met leerlingen uit Rotterdam en de wijde omgeving en onderdeel van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

Recon openluchtschool bestaat uit 3 afdelingen: de Speciaal Onderwijs afdeling in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek aan de Olijflaan en de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs in Rotterdam-Zuid aan de Dordtsestraatweg bestaande uit Recon openluchtschool College waar vmbo en havo onderwijs wordt aangeboden met daarbinnen een aparte Recon op Maat-afdeling en Recon openluchtschool Pro voor praktijk- en ZML onderwijs.

Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn ondanks hun ziekte. Wij zijn ervoor om onze leerlingen stappen te laten maken in wat ze kennen en wat ze kunnen en te laten ontdekken wie zij zijn. Goed onderwijs geven met een team van professionals staat bij ons voorop, de wijze waarop we de zorg inrichten maakt dit mogelijk. We zijn op zoek naar het hoogst haalbare voor onze leerlingen.

Met een team van professionals op al onze afdelingen bieden wij onderwijs op maat. In een kleinschalige en veilige omgeving en met onvoorwaardelijke aandacht voor onze leerlingen groeien zij in didactisch, sociaal-emotioneel en medisch opzicht.  We kiezen de leerlijn die bij de leerling past. Wij denken in mogelijkheden en  durven eisen te stellen. Ons doel is dat leerlingen zich met zelfvertrouwen staande kunnen houden in de maatschappij en kunnen uitstromen naar een plek die past bij hun kwaliteiten en talenten. De benodigde zorg is vanzelfsprekend en maakt dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen.

Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen kan worden. Daarom is iedere school verplicht een MR samen te stellen uit gekozen ouders en personeelsleden. De Recon openluchtschool heeft een MR met daarin een afvaardiging van personeel en ouders vanuit de SO en de VSO afdeling.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Naam    Functie MR    Connectie    E-mailadres   
Dhr. M. van Hoek    Voorzitter    Docent VSO  m.vanhoek@olsderecon.nl   
Mw. M. Haitsma    Lid    Docent VSO    m.haitsma@olsderecon.nl   
Mw. J. Boer  Lid  Ouder VSO  fam.boer283@gmail.com  
Mw. A. Sewlal  Lid  Ouder VSO  a.sewlal@gmail.com 
Mw. W. Slot Lid   Ouder VSO slot.wendy@gmail.com  
Mw. F. Steenbergen  Lid  Ouder VSO f-steenbergen@hotmail.com 
Mw. K. Dijkgraaf    Lid    Leerkracht SO    k.dijkgraaf@olsderecon.nl   
Mw. A. Toussaint    Lid    Leerkracht SO    a.toussaint@olsderecon.nl   
Mw. J. Schretzmeijer  Lid  Ouder SO  jennifermahn81@yahoo.com 
Mw. S. Visser    Lid    Ouder SO    svisser_2@hotmail.com 

De ouderbijdrage bedraagt 40,- euro per schooljaar. U ontvangt per schooljaar een brief met daarin gegevens hoe dit bedrag te voldoen. Van de ouderbijdrage worden niet alleen schoolreizen, kamp en excursies bekostigd, maar ook zaken die het leren net iets aantrekkelijker en inzichtelijker maken. Denk aan bezoeken aan stages en de werkvloer.
Kunt u dit bedrag niet in één keer voldoen, dan is een betalingsregeling mogelijk. U dient hiervoor contact op te nemen met school.


ReconCollege op schoolreis naar London

Sector SO/VSO

so-vso