Op de Praktijkonderwijsafdeling zijn de afgelopen weken de RNT-TNT (reken en taal toetsen) afgenomen.
De resultaten gebruikt de docent mede voor het evalueren van de doelen in het OPP.

Op 13 februari wordt u uitgenodigd om op school langs te komen om de voortgang van uw zoon of dochter te bespreken.

Dit kan voor het eerst op de Praktijkonderwijsafdeling niet alleen met de mentor maar juist met de vakdocenten.

Maak gebruik van deze mogelijkheid!


U krijgt hierover een aparte uitnodiging via uw zoon/dochter.