Beste ouders/verzorgers,

Per 1 december is er in Nederland de Corona wet, in deze wet regelt de regering hoe we in Nederland omgaan met het Covid-19 virus.

Een belangrijke regel in deze wet is de verplichting om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes zoals het openbaar vervoer, winkels, bibliotheken en ook scholen.

Meer informatie over het dragen van mondkapjes voor mensen met een chronische-ziekte kunt u hier lezen

Zoals we al vaker aan u hebben laten weten is de gezondheid van uw zoon/dochter en ons personeel het aller belangrijkste voor ons om het onderwijs zo ‘normaal’ mogelijk door te laten gaan.

Wij gaan er dan ook vanuit dat u uw zoon/dochter informeert over deze mondkapjes plicht en hem/haar voorziet van een mondkapje dat voldoet aan de eisen zoals deze in de wet staan vermeld, hier kunt u deze teruglezen.

Omdat we vanaf 1 december per wet verplicht zijn om een mondkapje te dragen zullen we hier op school ook strenger op gaan handhaven.

Als uw zoon/dochter 3 keer bewust geen mondkapje draagt. En bij aanspreken hierop ook niet het mondkapje gaat dragen.

Dan zal de leerling met huiswerk naar huis gestuurd worden en de rest van de week via online les, onderwijs aangeboden krijgen.

Uiteraard wordt u hier direct van op de hoogte gebracht.

Wij zijn uiteraard een school voor speciaal onderwijs en zullen alle begrip tonen als u aannemelijk maakt dat het dragen van een mondkapje voor uw zoon/dochter niet mogelijk is.

Ik verzoek u daarover contact op te nemen met de verpleegkundigen van onze school.