Leerlingen die zelfstandig naar huis kunnen reizen en zich hebben opgegeven kunnen op maandagmiddag tussen 14:45 en 16:00 uur deelnemen aan een sportactiviteit of een workshop bakken. Deze activiteiten zijn tot 17 april vol. Vanaf 8 mei zal er een nieuwe talentenmiddag starten. Welke activiteiten daarin worden aangeboden zijn nog in ontwikkeling maar zodra het duidelijk is wat we aanbieden krijgt uw zoon/dochter een uitnodiging om zich aan te melden. Het is alleen mogelijk om je aan te melden via het digitale vragenformulier dat wordt toegezonden vanuit SOMtoday. Mails vanuit SOMtoday worden verstuurd naar de emailadressen die u zelf bij aanmelding heeft doorgegeven op het aanmeldformulier. Verandert er iets in uw emailadres dan horen wij dit uiteraard graag zo snel mogelijk, zodat wij ook onze communicatiegegevens up-to-date kunnen houden.  De leerlingen ontvangen de mails vanuit SOMtoday op het emailadres dat zij vanuit school hebben ontvangen […@olsderecon.nl].