Tijdens het schooljaar 2021-2022 hebben we leerlingen van de brugklas in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een verlengde schooldag waarin extra aandacht werd besteed aan huiswerk, plannen en organiseren. Vanuit de zeer goede ervaringen met de methodiek tijdens deze vrijwillige verlengde schooldag hebben we besloten om in het schooljaar 2022-2023 deze methodiek in het reguliere aanbod te verwerken. Hierdoor ontstond ruimte om de verlengde schooldag meer te gaan richten op buitenschoolse activiteiten die vaak voor leerlingen van onze school na schooltijd niet mogelijk zijn ivm lange reistijd (te laat voor de starttijd van de trainingen), te moe na een hele dag school voor de te intensieve activiteiten (niet aangepast aan de specifieke belastbaarheid of ondersteuning).
Zodoende werd de verlengde schooldag ‘de Talentenmiddag’. In 3 periodes werden de volgende activiteiten aangeboden;
– schaatsen (schaatsbaan Rotterdam)
– leerondersteuning (mentoren brugklas)
– bakken (in onze mooie schoolkeuken)
– sporten (in onze gymzaal)
– sierraden maken (onder begeleiding van een edelsmid)
– yoga/bootcamp (in onze gymzaal)
Helaas zagen we dat het animo voor deelname steeds verder terugliep en dat leerlingen die waren opgegeven voor deelname toch niet verschenen. De organisatie van deze middagen vereist veel van ons team en kost een flinke bijdrage uit ons NPO-budget.
De projectgroep gaat in de komende maand evalueren of en op welke wijze er, in het volgend schooljaar invulling wordt gegeven aan talentontwikkeling. U kunt uw mening mee laten tellen in deze evaluatie, vul hier een korte evaluatie in.