Melden van afwezigheid:
010 – 4849233

Recon-pro

Ziekmelden en verlof

Melden van afwezigheid

Ouder(s) en/of verzorger(s) bellen naar de administratie van de school wanneer hun zoon of dochter ziek is, naar de dokter of tandarts moet of vanwege een andere reden niet aanwezig kan zijn.
Graag bellen tussen  8.00 uur en 8.30 uur op telefoonnummer 010 – 4849233. Dit voorkomt dat wij bij afwezigheid van een leerling moeten nabellen.

Verzuim

Vanuit de wet- en regelgeving heeft iedere school de plicht om het verzuim van de leerlingen goed in kaart te brengen. Aan de hand van een verzuimprotocol doen wij dit als school voor speciaal onderwijs ook. Het verzuim wordt geregistreerd in het digitaal systeem Parnassys. Zo blijft u als ouder en/of verzorger op de hoogte.
De school beschikt over een verzuimcoördinator.

Verlofaanvraag

Recon openluchtschool Pro houdt zich wat betreft het verlenen van verlof aan de richtlijnen van FOKOR (besturen van Rotterdam). Voor een verlofaanvraag moeten altijd geldige redenen zijn, zoals huwelijk, begrafenis, afwijkende vakanties i.v.m. werk ouders. Voor verlof i.v.m. godsdienstige feesten is 1 verlofdag – op aanvraag – mogelijk.

Aanvragen voor verlof lopen via de directie. U kunt hiervoor het verlofformulier invullen dat u hieronder kunt downloaden. De directie zal na overleg met de leerkracht besluiten hoe de aanvraag verder zal worden behandeld. Er mogen maximaal 10 dagen worden gegeven voor bij de in de folder “Bij de les blijven” genoemde omstandigheden.  Ook voor religieuze feestdagen moet verlof worden aangevraagd.

Voor langer verlof dient minimaal 8 weken van te voren een aanvraag te worden ingediend door ouders bij de directie. U krijgt – in het geval dat de toestemming wordt verleend – het formulier Verlof langer dan 10 dagen retour en u kunt dit dan gebruiken bij mogelijke controle douane.

Verlofaanvraag < 10 dagendownload

Verlofaanvraag > 10 dagendownload

Verzuimprotocoldownload