Afspraak

Recon-pro

Protocollen en afspraken

Om de zaken op school zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal afspraken en protocollen vastgelegd. Zo zijn er protocollen met betrekking tot pesten, alcohol en roken en verzuim. Deze protocollen kunt u hier downloaden.

Wij zijn een rookvrije school. Roken is tijdens schooltijd is alleen toegestaan tijdens de pauzes en in het park tegenover de school en dus buiten het schoolterrein. We houden hier streng toezicht op.

De protocollen zijn hier te downloaden en voor ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen toegankelijk via Parnassys. Algemene afspraken zijn opgenomen in de schoolgids.

Verzuimprotocoldownload

Omgaan met pestendownload

Alcohol en drugsdownload

Rookbeleiddownload