Handig om te weten

Recon-pro

Praktisch

Alle informatie over onze school staat in de schoolgids die wij jaarlijks uitbrengen. Hier vindt u een aantal praktische zaken zoals melden van ziekte, de afspraken die wij binnen de school hanteren en hoe u vervoer voor uw kind kan aanvragen. Ook vindt u hierin de informatie over ons onderwijs en de leerlijnen, de schooltijden en vakanties, de samenstelling van het team etc.

In het schoolplan staat ons beleid voor de komende 4 jaar beschreven. Ieder jaar wordt het plan geëvalueerd en geactualiseerd.

Alle belangrijke documenten en protocollen zijn te downloaden op deze site.

Ziekmelden

Bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur
010- 4849233

Schoolgidsdownload

Afspraken

Verzuim

Vervoer

Schooltijden