Dit schooljaar werd de Pro geconfronteerd met een aantal langdurige zieke collega’s.
Mevrouw Herman en mevrouw Timmermans hebben de steun die ze van de leerlingen hebben mogen ervaren als zeer prettig en steunend gevonden. Dit heeft hen zeker geholpen om weer stapje voor stapje terug op school te kunnen komen en ze gaan er beiden vanuit dat ze zich volgend schooljaar weer voor 100% kunnen gaan inzetten voor het onderwijs. Mevrouw van der Meer heeft haar uitval mede door het verlangen om weer snel met de leerlingen aan de slag te gaan kunnen beperken tot een paar weken.
Ik hoor vanuit het team hoe graag ze er voor de leerlingen willen zijn, ook als het even moeilijk wordt is dat wel altijd het belangrijkste. Namens het gehele team wens ik jullie allemaal een hele fijne zomervakantie en we kijken met elkaar uit naar eind augustus om weer met nieuwe energie en vol plannen te starten om het onderwijs nog beter vorm te geven.
Welke plannen dat zijn daar informeer ik u heel graag over tijdens de informatieavond aan de start van het schooljaar, graag ontmoet ik u dan.