Voorlichting veilig oud en nieuw

Halt geeft jaarlijks zo’n duizend voorlichtingen Veilig oud en nieuw op scholen. Op 11 en 12 december zal HALT deze voorlichting verzorgen voor de leerlingen van de 1a, 1b, 2b, 2bk, 2th, 3b en L4.Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor invloeden van de groep. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen daarom graag bij een groep horen. Jongeren handelen in een groep vaak anders dan wanneer ze alleen zijn, ook tijdens de jaarwisseling. Bij jongeren die zich schuldig maken aan strafbare feiten, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden.
In de voorlichting praten we met de leerlingen over verschillende situaties en de gevolgen van hun gedrag voor henzelf, maar ook voor een ander en bespreken we de regels rondom vuurwerk. Tijdens de voorlichting ‘overlast rond de jaarwisseling’ leren jongeren wat de invloed is van vrienden bij de jaarwisseling. Ook gaan ze met de Halt-medewerker in gesprek hoe ze hiermee om kunnen gaan en hoe ze kunnen handelen in moeilijke situaties. In de voorlichting wordt ook aandacht besteed aan de mensen met een publieke taak, zoals politie en ambulancepersoneel. Zij werken tijdens oud en nieuw en ervaren veel overlast van jongeren. Door jongeren bewust te maken van de gevolgen van vuurwerkoverlast, hopen we dat zij meer rekening houden met hun omgeving.