Update | week 42 | onze school tijdens Covid-19 |

Het team heeft zich op de studiedag van 13 oktober meer verdiept in het online lesgeven ten tijde van Covid-19. Meer nieuws hierover vindt u in het nieuwsbulletin. Vooral uw aandacht voor het nieuwe communicatieprotocol en het afstandsonderwijs.