Update | week 40 | onze school tijdens coronatijd |

De maatregelen betreffende Covid-19 zijn gisteravond weer meer aangescherpt.
Voor ons als school de opdracht om zo lang mogelijk de school open te houden en de “besmettingen” buiten de deur.
Met klem vraag ik u en uw zoon/dochter aandacht te hebben voor de ANDERHALVE METER afstand tot de medewerkers en op de juiste hygiëne te blijven letten.
Vol trots kan ik u mededelen dat het bij ons op school tot nu toe allemaal goed verloopt.
Wel zijn we weer kritisch op het bezoek van ouders/verzorgers en anderen.