Update coronavirus| week 13

Laatste nieuws betreffende: examens / afronden PTA

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen dagen in het nieuws de berichtgeving rondom het coronavirus gevolgd. De gevolgen van het sluiten van de scholen is erg lastig voor iedere leerling en docent maar uiteraard met name voor de leerling die examen doet.

Wellicht heeft u ook in het nieuws vernomen dat de examens vooralsnog door zullen gaan. Ook mogen leerlingen hun pta-toetsen afronden en zullen hier langer de tijd voor krijgen. Zoals u gemerkt heeft zijn de docenten en mentoren druk om het contact met de leerlingen te onderhouden en de lessen door te laten gaan via de digitale leeromgeving.

Dit is niet vrijblijvend; het is echt de bedoeling dat de leerlingen dagelijks aan het werk zijn en contact hebben met de docenten. Het rooster is hiervoor leidend.

Alle openstaande opdrachten en werkstukken kunnen als eerste afgerond en ingeleverd worden.

Sommige toetsen mogen onder bepaalde voorwaarden mondeling per telefoon of Zoom (of Skype) gemaakt worden. De docent bepaalt dit en stuurt dit aan.

In een enkel geval zal het mogelijk zijn toetsen of opdrachten te laten vallen, mits de kerndoelen van het vak wel behaald worden. Alle docenten zijn druk bezig om het resterende programma inzichtelijk te maken voor leerlingen. U ontvangt binnenkort een update.

Vanaf donderdag 26 maart kunnen de leerlingen bij ons op school pta-toetsen komen maken.

We houden de komende weken dan de volgende dagen en tijden aan:

Dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 tot 13.00 uur.

De leerling maakt met de vakdocenten een afspraak welke toets gemaakt wordt.

Dit kan uiteraard alleen als de leerling gezond is. Wij zorgen voor een toetsomgeving met voldoende afstand en nemen de regels mbt hygiëne natuurlijk in acht.

U dient zelf voor vervoer naar school te zorgen.

Leerlingen die niet op school kunnen zijn, krijgen uitstel en kunnen ook in het eerste tijdvak nog hun pta afronden.

Informatie vanuit het Rijk voor dit moment:

Vooralsnog gaan de TL-examens vanaf 7 mei gewoon door: uiterlijk 6 april wordt besloten of dit blijvend is. De bbl/kbl-examens (eigenlijk van 14-17 april) zullen verplaatst worden naar mei.

Voor dringende vragen kunt u zich wenden tot de directie of mij als examensecretaris.

Heel veel sterkte voor u en uw gezin in deze uitdagende periode, mede namens de directie en

Thomas van der Vliet: examensecretaris: t.vandervliet@olsderecon.nl