Up[date coronavirus | week 13 | voor de leerlingen!

Speciaal gericht aan de leerlingen van Recon openluchtschool!

Inmiddels zijn we een week verder in deze rare tijd en zijn er leerlingen die goed gaan en leerlingen die minder goed gaan. De verwachting is dat de periode van op afstand werken langer zal gaan duren daarom willen we een aantal zaken aanscherpen zodat je geen achterstand op gaat lopen en de overgang naar een volgend schooljaar door kan gaan.

Hieronder belangrijke punten waar iedereen zich aan moet houden:

  • Vanwege de overbelasting van Magister willen we van alle leerlingen het mobiele nummer zodat mentoren en vakdocenten persoonlijk kunnen bellen/appen/videobellen. Zorg ervoor dat je zo spoedig mogelijk je telefoonnummer aan je mentor geeft, de mentor geeft het weer door.

Natuurlijk gaan we hier zeer zorgvuldig mee om en verwijderen we de nummers weer als ‘alles weer normaal’ is. Andersom verwachten we dat ook van jullie.

  • Als je niet in Magister kunt of in het digitale lesmateriaal overleg dan met de vakdocent wat je kunt doen.
  • Ook willen we graag van alle leerlingen je privé e-mailadres, op die manier hebben we nog meer kans om elkaar te vinden en jullie goed te kunnen ondersteunen.
  • Je houdt je aan het rooster dat je hebt gekregen. Wijzigingen in het rooster zullen op tijd doorgegeven worden.
  • Zie het rooster als lestijd, op andere momenten mag je best vragen stellen aan de docent of mentor maar gebruik in principe de afgesproken tijden.

Kortom, je hebt dagelijks les en/of je bent zelfstandig aan het werk voor school. De mentor en docenten zijn er om je te helpen en aan te sturen maak daar gebruik van door zelf ook actie te ondernemen. Het is geen vakantie tenslotte!!!

We horen graag hoe het met jullie gaat, namens alle mentoren en docenten van Recon College en mevrouw van den Berg, afdelingsleider Recon openluchtschool College