Update coronavirus | week 13| examen-nieuws

Ongetwijfeld heeft het bericht u bereikt dat de examens dit jaar geen doorgang zullen vinden.  In plaats daarvan krijgen alle leerlingen de tijd om tot 1 juni hun schoolexamen af te ronden.

Dit betekent dat we vanaf volgende week (maandag 30 maart) volgens een nader vast te stellen rooster leerlingen op afspraak op school toe zullen laten om volgens de richtlijnen van het RIVM hun schoolonderzoeken te laten maken. Sommige schoolonderzoeken kunnen en mogen op afstand met een webcam, andere toetsen niet (denk bijvoorbeeld aan spelling / wiskunde). De vakdocent zal hier helderheid over scheppen. Deze week derhalve graag de focus op de werkstukken die nog gemaakt moeten worden.

Voor volgende week zult u de richtlijnen ontvangen omtrent het afnemen van de schoolexamens.

Hartelijke groet, Thomas van der vliet, examensecretaris