Update coronavirus | week 13 | examen-nieuws

Bij deze ontvangt u de officiële berichtgeving vanuit ons bestuur, Stichting BOOR.

Het zal u en de leerlingen niet zijn ontgaan: afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het centrale eindexamen dit schooljaar komt te vervallen. Een uitzonderlijke maatregel. We kunnen goed begrijpen hoe ingrijpend dit is voor de leerlingen, die zich het examenjaar heel anders hadden voorgesteld. Wat de maatregel precies betekent voor de examenleerlingen is voor een deel al duidelijk, en wordt voor een deel nog uitgewerkt. In deze brief informeren we u over wat we nu weten en over het vervolg.

Het centraal eindexamen vervalt dit schooljaar!

Dat het centraal eindexamen vervalt, betekent niet dat de leerlingen geen diploma krijgen.  Zij kunnen dit schooljaar op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het kabinetsbesluit geeft onze scholen de tijd om tot eind juni het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Het vervallen van het eindexamen is een uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke situatie. Wij buigen ons in de komende weken over de vraag hoe we deze richtlijn op een zorgvuldige manier kunnen uitvoeren. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers komen daarbij steeds op de eerste plaats.

Diploma op basis van de schoolexamens

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het kabinet geeft scholen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig af te ronden en af te sluiten. De oproep is ook, om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te organiseren. De mogelijkheid bestaat dat het Programma van Toetsing en Afsluiting wordt aangepast. Als dat het geval is, dan wordt dit voor toestemming aan de medezeggenschapsraad van de school voorgelegd en gemeld bij de Inspectie. Wat betekent dit voor de examenleerlingen? Onze vo-scholen zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat alle leerlingen die dat verdienen ook in 2020 een diploma behalen. Dat zullen we zorgvuldig doen. Goede kansen voor leerlingen en maximale veiligheid staan daarbij voorop.

De nieuwe maatregelen van het ministerie van OCW zullen uiterlijk op 6 april praktisch uitgewerkt zijn. Daarbij zullen de aanwijzingen over de slaag/zak-regeling belangrijk zijn. Daarom nemen onze scholen tot 7 april de tijd om de schoolexamens inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden. Vanaf 7 april kunnen de schoolexamens op onze scholen weer opgepakt worden. Dit betekent ook dat de scholen in ieder geval tot en met 6 april gesloten zijn. Bij BOOR volgen we vanzelfsprekend de landelijke maatregelen van het RIVM en het Kabinet.

Tot slot: Nogmaals: wij realiseren ons hoe ingrijpend deze maatregelen zijn voor onze leerlingen, voor onze medewerkers en voor u. En dat er mogelijk nog vragen en onduidelijkheden zijn. Op deze pagina van de rijksoverheid staan veel vragen en antwoorden. Neem ook gerust contact met ons op. We hebben misschien nog niet op alles een antwoord, maar we zijn volop bezig de maatregelen nader uit te werken en hopen u hierover zo spoedig mogelijk verder te informeren.

Vanuit Recon College:

Bijgaand ontvangt u de stand van zaken met betrekking tot het schoolexamen van uw zoon of dochter. Per vak staat de voortgang en het gemiddelde cijfer op dit moment aangegeven. Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan het afronden van de verslagen en werkstukken en mondelinge toetsen. De leerlingen en vakdocenten zijn daar hard mee aan de slag. Voor de toetsen die echt op school gemaakt dienen te worden zal na 6 april een rooster gemaakt worden. Vandaar dat de data nog niet ingevuld zijn.

Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur van Stichting BOOR,

Terry Sibbing, locatiedirecteur

Thomas van der Vliet, examencoördinator

Marjolijne van den Berg, afdelingsleider