Beste ouders/verzorgers en leerlingen, ons docententeam heeft maandag 16 maart in gezamenlijkheid een plan van aanpak gemaakt voor het “afstandsonderwijs” Recon openluchtschool, afdeling College gedurende deze periode van thuis-quarantaine. Wij hebben u middels diverse kanalen op de hoogte gebracht, onderstaand nogmaals de belangrijkste informatie. De school is gesloten. Om de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs en duidelijkheid te bieden hebben wij de volgende afspraken gemaakt.
• Het onderwijs wordt in principe digitaal verzorgd: het is belangrijk dat alle leerlingen hiertoe de mogelijkheid hebben, dus in het bezit zijn van een computer en internetverbinding. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met school via coronavso@olsderecon.nl dan kunnen we bekijken wat er mogelijk is.
• Er is een nieuw lesrooster gemaakt voor de komende periode, waarin het contact met de vakdocenten afgestemd is. Het is de bedoeling dat de leerling zich hieraan houdt tijdens het thuiswerken! Het rooster via Magister is dus niet van toepassing
• De communicatie over lesstof gaat via Magister. Veel leerlingen werken via Magister-me of de ELO vanuit de methodes. De docent is hier leidend in. De leerlingen krijgen opdrachten en huiswerk en ze kunnen uitleg vragen aan de docenten. In de onderbouw kunnen ook toetsen gemaakt worden. Mochten er problemen zijn met Magister (inloggen e.d.), dan kunt u mailen naar: magister@olsderecon.nl .
• De mentoren hebben minimaal tweemaal per week contact met de leerlingen om het overzicht te bewaken. De mentoren laten weten hoe dit contact verloopt (telefonisch, app of skype bijvoorbeeld)
• Communicatie over de afzonderlijke vakken gaat dus via de docenten, algemene communicatie kan via de mentor. Heeft u vragen over de organisatie dan kunt u contact opnemen met coronavso@olsderecon.nl
• Voor de examenleerlingen geldt het volgende:
– Er kunnen geen schoolexamens worden gemaakt, niet op school en uiteraard thuis ook niet
– De nadruk ligt nu op het afronden van praktische opdrachten en werkstukken. Als je als examenleerling nog een opdracht open hebt staan, maak deze dan en stuur hem via Magister naar de betreffende docent (denk hierbij aan boekopdrachten, werkstukken, lob-opdrachten, ckv-opdrachten, etc.).
– Er is nog veel onduidelijk over de afronding van de schoolexamens en de centraal schriftelijke eindexamens. Actuele informatie hierover wordt gedeeld via Magister.
– Oefenen voor examens is nu prioriteit; via het rooster heb je contact met de vakdocenten hierover. Dit kan o.a. via www.eindexamensite.nl. Bijgevoegd vind je informatie hoe dit werkt.

Deze aanpak zal voor onbepaalde tijd gelden. We hopen op uw medewerking want zonder uw hulp zal het voor de leerlingen lastig worden.
Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen om deze onzekere periode zo goed mogelijk door te komen,

Heeft u nog algemene vragen, dan kunt u mij dagelijks tussen 8.30 en 16.00 uur bereiken.
Met vriendelijke groeten, Marjolijne van den Berg, Afdelingsleider College: m.vandenberg@olsderecon.nl

Werken met Eindexamensite.nl
Voor de leerlingen die nog niet gewerkt hebben met Eindexamensite.nl
– Ga naar Eindexamensite.nl
– Bij Inlog: Recon, je krijgt dan Openluchtschool De Recon te zien
– Aanvinken onthouden als standaard
– School om in te loggen De Recon
– Gebruikersnaam en wachtwoord zoals bij Magister
– Bij Profiel kun je de docent/klas/vak zien waar je je kunt aanmelden
– De vakdocent zal je vervolgens koppelen zodat hij/zij feedback kan geven/met je mee kan kijken

Tevens is het mogelijk om boeken te lezen via LuisterBieb
Vanwege het Corona-virus heeft de bibliotheek haar luisterboek app gratis beschikbaar gesteld. Het enige wat je hoeft te doen is de app LuisterBieb downloaden en registreren met een e-mailadres.
Via dit e-mailadres krijg je een link, als je daarop klikt kun je via de app gebruik maken van alle luisterboeken, zowel voor Nederland, Engels, Duits en Frans.
Overleg wel eerst met de vakdocent welk boek je wilt gaan luisteren. Succes!