Beste ouders/verzorgers en leerlingen, helaas is omtrent de examens nog niet alles duidelijk. Omdat wij een symbiose-overeenkomst hebben met de scholen van Nieuw Zuid (vakcollege de Hef en Hugo de Groot) zijn we ook afhankelijk van hun afspraken en besluiten over de invulling en programmering van de schoolonderzoeken en centraal schriftelijke examens alsmede de praktijkexamens. De leerlingen zullen hier allemaal persoonlijk bericht over ontvangen van hun mentor en vakdocenten. Informatie volgt zo spoedig mogelijk.